Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LA PLANTADE

De huurperiode ligt vast na betaling van het voorschot binnen de 8 dagen na reservatie. De huurperiode kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. De woning wordt uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf.

Betalingen:

 • Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer van LaPlantade dat u via E-mail zal ontvangen na uw boeking en dient de mededelingen “huurperiode + voorschot” te bevatten
 • Voorschot : dient betaald te worden 8 dagen na bevestiging v/d reservatie via bankoverschrijving.
 • Saldo van de huursom + huurwaarborg + energie + bedlinnen + schoonmaak dienen volledig te zijn betaald uiterlijk 4 weken voor aankomst via bankoverschrijving.
 • Boekingen 4 weken voor aanvang huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van de reservatie via bankoverschrijving.

Aankomst en vertrek:

 • Vanaf 16h kan de woning in gebruik genomen worden, gelieve steeds 2 uur voor aankomst de contactpersoon te verwittigen om af te spreken.
 • Het vertrek ligt tussen 9h à 11h op zondagmorgen, de contactpersoon spreekt met de huurder af wanneer hij wenst te vertrekken.
 • Men kan vroeger vertrekken mits een toeslag van 60 € rechtstreeks te betalen aan de contactpersoon.
 • Bij vertrek is er steeds een gezamenlijke eindcontrole van de woning en zwembad vereist. De sleutel van de woning moet steeds persoonlijk worden afgegeven aan de contactpersoon.

Waarborg:

 • De waarborg zal gebruikt worden om volgende kosten te dekken : alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning/inboedel/tuin/zwembad, vervanging van gebroken of verloren zaken zowel binnen als buiten…
 • Er wordt een forfait aangerekend voor het energieverbruik, indien er een overdreven verbruik wordt vastgesteld zal dit supplement afgerekend worden van de waarborg.
 • In het geval dat de huurwaarborg onvoldoende is om de schade te dekken zal de verhuurder een bijkomende vergoeding opeisen.
 • De huurwaarborg, wordt bij correcte aflevering van de woning en bijhorigheden door de huurder, teruggestort door de verhuurder binnen de 8 dagen.

Annulatie door de huurder:

 • Een reservering per mail is bindend en hierbij gaat u akkoord met de algemene huurvoorwaarden die u werden toegestuurd per mail de 3de dag na reservatie.
 • Bij annulering later dan 10 dagen na reservatie gelden volgende regels : Indien de huurder op de aanvangsdag de gehuurde woning niet betrekt, staat het de verhuurder vrij deze opnieuw te verhuren voor dezelfde periode. Het voorschot blijft aan de verhuurder toekomen en het saldo blijft opeisbaar.

Opzegging:

 • Indien er geen betaling werd uitgevoerd door de huurder binnen de gevraagde termijnen van het voorschot, saldo, huurwaarborg, lakens, schoonmaak of bij het niet navolgen van één van de regels vermeld in het contract kan de verhuurder de ontbinding opeisen.
 • Covid -19 voorwaarden: bij het sluiten van de grenzen, kan de huurder kiezen voor een waardebon of integrale terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

Schoonmaak:

De woning dient opgeruimd achtergelaten te worden :

 • De vuilemmers dienen leeg te zijn.
 • De oven/microgolf en dampkap dienen schoongemaakt te worden.
 • De vaatwas en koelkast dienen leeg te zijn.
 • Barbecue en roosters dienen proper te zijn.
 • Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.
 • Sigarettenpeuken worden niet geduld.

Indien vereist zullen de kosten voor een extra schoonmaak afgetrokken worden van de huurwaarborg.

Zwembad:

 • De wetgeving verplicht de verhuurder over een goedgekeurde installatie te beschikken.
 • Er is een goedgekeurde beveiliging aanwezig die gebruikt dient te worden door de huurder. De huurder is dan ook aansprakelijk voor alle personen zonder zwemdiploma.
 • Het onderhoud van het zwembad wordt verzorgd door een bevoegd persoon en de huurder verbindt zicht ertoe deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.