Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LA PLANTADE

De huurperiode ligt vast na betaling van het voorschot binnen de 8 dagen na reservatie. De huurperiode kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. De woning wordt uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf.

Betalingen:

 • Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer van LaPlantade dat u via E-mail zal ontvangen na uw boeking en dient de mededelingen “huurperiode + voorschot” te bevatten
 • Voorschot : dient betaald te worden 8 dagen na bevestiging v/d reservatie via bankoverschrijving.
 • Saldo van de huursom + huurwaarborg + energie + bedlinnen + schoonmaak dienen volledig te zijn betaald uiterlijk 6 weken voor aankomst via bankoverschrijving.
 • Boekingen 6 weken voor aanvang huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van de reservatie via bankoverschrijving.

Aankomst en vertrek:

 • Vanaf 16h kan de woning in gebruik genomen worden, gelieve steeds 2 uur voor aankomst de contactpersoon te verwittigen om af te spreken.
 • Het vertrek ligt tussen 8:00u en 9:00u op zondagmorgen, de contactpersoon spreekt met de huurder af wanneer hij wenst te vertrekken.
 • Bij vertrek is er steeds een gezamenlijke eindcontrole van de woning en zwembad vereist. De sleutel van de woning moet steeds persoonlijk worden afgegeven aan de contactpersoon.

Waarborg:

 • De waarborg zal gebruikt worden om volgende kosten te dekken : alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning/inboedel/tuin/zwembad, vervanging van gebroken of verloren zaken zowel binnen als buiten…
 • Energieverbruik :
  • voor het waterverbruik is er een forfait van 50 €/week
  • voor het elektriciteitsverbruik ontvangt u een uitprint van het reëel verbruik via EDF, dit bedrag wordt verrekend met de huurwaarborg.
 • In het geval dat de huurwaarborg onvoldoende is om de schade te dekken zal de verhuurder een bijkomende vergoeding opeisen.
 • De huurwaarborg, wordt bij correcte aflevering van de woning en bijhorigheden door de huurder, teruggestort door de verhuurder binnen de 8 dagen.

Annulatie door de huurder:

 • Een reservering per mail is bindend en hierbij gaat u akkoord met de algemene huurvoorwaarden die u werden toegestuurd per mail de 3de dag na reservatie.
 • Bij annulering later dan 10 dagen na reservatie gelden volgende regels : Indien de huurder op de aanvangsdag de gehuurde woning niet betrekt, staat het de verhuurder vrij deze opnieuw te verhuren voor dezelfde periode. Het voorschot blijft aan de verhuurder toekomen en het saldo blijft opeisbaar.

Opzegging:

 • Indien er geen betaling werd uitgevoerd door de huurder binnen de gevraagde termijnen van het voorschot, saldo, huurwaarborg, lakens, schoonmaak of bij het niet navolgen van één van de regels vermeld in het contract kan de verhuurder de ontbinding opeisen.

Schoonmaak:

De woning dient opgeruimd achtergelaten te worden :

 • De vuilemmers dienen leeg te zijn.
 • De oven/microgolf en dampkap dienen schoongemaakt te worden.
 • De vaatwas en koelkast dienen leeg te zijn.
 • Barbecue en roosters dienen proper te zijn.
 • Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.
 • Sigarettenpeuken worden niet geduld.

Indien vereist zullen de kosten voor een extra schoonmaak afgetrokken worden van de huurwaarborg.

Zwembad:

 • De wetgeving verplicht de verhuurder over een goedgekeurde installatie te beschikken.
 • Er is een goedgekeurde beveiliging aanwezig die gebruikt dient te worden door de huurder. De huurder is dan ook aansprakelijk voor alle personen zonder zwemdiploma.
 • Het onderhoud van het zwembad wordt verzorgd door een bevoegd persoon en de huurder verbindt zicht ertoe deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.