Huisreglement

 • De huurder verbindt zich er toe de algemene voorwaarden en huisreglementen stipt na te leven en de medehuurders hiervan op de hoogte te brengen.
 • Klachten omtrent de woning van gelijk welke aard dienen binnen de kortst mogelijke tijd overgemaakt worden aan de contactpersoon.
 • Roken verboden binnenshuis, beveiliging met rookmelders.
 • Geen huisdieren toegelaten.
 • Meubels zowel binnen als buiten moeten op dezelfde plaats staan zoals bij aankomst.
 • In de lavabo’s, douches, toiletten, gootsteen… mogen er geen zaken gegooid worden die het afvoersysteem kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen zijn volledig ten laste van de huurder en zullen verrekend worden met de huurwaarborg.
 • De huurder mag geen onderverhuring doen en de woning mag in geen geval door meer mensen worden betrokken zoals vermeld in het contract. Opstellen van mobilehomes, tenten e.d. op het terrein of inrit is verboden.
 • Barbecueën mag enkel op de plaats waar de barbecue voorzien is en elke ander vorm van vuur is verboden.
 • Parasols bij afwezigheid en hevige wind sluiten en de tuinkussens opbergen. Badlakens zijn verplicht mee te brengen om de kussens van de ligbedden te beschermen.
 • Indien er noodzakelijk onderhoud nodig is a/d woning en tuin kan de huurder de toegang niet weigeren aan bevoegde personen.
 • Het zwembad dient met zorg te worden gebruikt, geen scherpe of zware voorwerpen in het zwembad gooien die de liner kunnen beschadigen. Bij beschadiging zullen de kosten afgerekend worden van de waarborg of aangerekend worden.
 • Eerbied voor de rust van de buren, vermijd nachtlawaai tussen 22u en 6u.
 • Brandschade : alle schade veroorzaakt door de schuld van huurder alsook de personen vermeld op het huurcontract zullen verhaald worden op deze personen. De verzekering tegen brandschade is ten laste van deze personen. Hierbij vragen wij een verklaring van de huurders verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.

SCHOONMAAK :

 • De woning dient opgeruimd achtergelaten te worden : vaatwas, koelkast en vuilemmers dienen leeg te zijn. Barbecue en roosters dienen proper te zijn.
 • Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht. Sigarettenpeuken worden niet geduld. Kosten voor extra opkuis zal afgetrokken worden van de huurwaarborg.

ZWEMBAD :

 • De wetgeving verplicht om als verhuurder over een goedgekeurde installatie te beschikken.
 • Er is een goedgekeurde beveiliging aanwezig die gebruikt dient te worden door de huurder. De huurder is dan ook aansprakelijk voor alle personen zonder zwemdiploma.
 • Het onderhoud wordt verzorgt door een bevoegd persoon en de huurder verbindt zicht ertoe deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.
 • Er is een warmtepomp aanwezig die het zwembadwater op constante temperatuur brengt dat niet schadelijk is voor de liner. Daarom vragen we om bij afkoeling zoals ‘s avonds het afdekzeil op het zwembad te laten en het overdag af te nemen.
 • De robot is 2x per dag geprogrammeerd : ’s morgens tussen 8:00u en 9:00u en ’s avonds tussen 21:00u en 22:00u. Hij blijft in het zwembad liggen en bij het zwemmen kan hij langs de kant van het zwembad gelegd worden.

AIRCO :

 • Bij gebruik gelieve de deuren, luiken en vensters van de slaapkamers goed dicht te houden voor een optimale afkoeling en minimum verbruik.